MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1.TARAFLAR

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır. 

A.‘ALICI’ ; (sözleşmede bundan sonra “ALICI” olarak anılacaktır)

B.‘DANIŞMANLIK FİRMASI; (sözleşmede bundan sonra “DANIŞMANLIK FİRMASI” olarak anılacaktır)

 

AD- SOYAD:

E-POSTA ADRESİ:

ADRES: 

 

İşbu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu eğitim/ danışmanlık hizmetini onayladığı takdirde hizmet bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

 

2.TANIMLAR

 

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

BAKAN: Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı,

BAKANLIK: Gümrük ve Ticaret  Bakanlığı’nı,

KANUN: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,

YÖNETMELİK: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)

HİZMET: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen bir ürün/eğitim/ hizmet gibi her türlü tüketici işleminin konusunu,

Danışmanlık Firması: Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye ürün/eğitim/ hizmet sunan şirketi,

ALICI:  Bir ürün/eğitim/hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,

SİTE: DANIŞMANLIK FİRMASI’na ait internet sitesini,

SİPARİŞ VEREN: Bir ürün/eğitim/ hizmeti DANIŞMANLIK FİRMASI’na ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,

TARAFLAR: DANIŞMANLIK FİRMASI’NI ve ALICI’yı,

SÖZLEŞME: DANIŞMANLIK FİRMASI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,

HİZMET: Eğitim veya danışmanlık hizmetlerini ifade eder.

 

3.KONU

 

İşbu Sözleşme, ALICI’nın, DANIŞMANLIK FIRMASI’NA ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen eğitim/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

 

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

 

 1. DANIŞMANLIK FİRMASI BİLGİLERİ

Ünvanı: PSG EĞİTİM VE KARİYER DANIŞMANLIĞI LTD. ŞTİ

Adres: Barboros Mah. Varyap Meridian A Blok Kat:0 No:11 Batı Ataşehir, İstanbul, Türkiye 34746 

Telefon: +90 216 514 98 07

E-posta: info@psg.com.trinfo@psg-caps.com 

 

 

 1. ALICI BİLGİLERİ

Ad- Soyad:

Adres:

Telefon:

E-posta:

 

 1. SİPARİŞ VEREN KİŞİ BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Unvan:

Adres:

Telefon:

E-posta:

 

 1. SÖZLEŞME KONUSU 

 

7.1. Ürün/eğitim/ hizmetin içeriği DANIŞMANLIK FİRMASI’na ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. DANIŞMANLIK FİRMASI tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili  ürün/eğitim/hizmetin içeriğini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. 

 

7.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

 

7.3. Sözleşme konusu ürün/eğitim veya hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir.

 

Ürün Açıklaması Adet Birim Fiyatı Ara Toplam

(KDV Dahil)

Kargo Tutarı:

Toplam :

 

Ödeme Şekli ve Planı

Teslimat Adresi

Teslim Edilecek kişi

Fatura Adresi

Sipariş Tarihi

Teslimat tarihi

Teslim şekli

 

7.4.  Satın alınan hizmet ile ilgili varsa dökümanların sevkiyat masrafı olan kargo ücretleri alıcılar tarafından ödenecektir.

 

 1. FATURA BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Unvan

Adres

Telefon

E-posta

 

Fatura teslim: Fatura belirtilen e mail adresine gönderilir.

 

 1.  Fikri Mülkiyet Hakları

 

9.1. DANIŞMANLIK FİRMASI’nın ürün/eğitim/hizmetinde yer alan içerik, bilgi ve yöntem, know-how, ürünler, formüller, görseller, modeller vb. telif haklarına ve marka haklarına tabi bütün tasarımlar tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. 

 

9.2. Ürün/eğitim/hizmetlerde yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. 

 

9.3 Sunum varsa belge ve raporlar ürün/eğitim/hizmeti alan bireyler için hazırlanmıştır. Üçüncü kişiler ile paylaşılamaz.

 

 1. GENEL HÜKÜMLER

 

10.1. ALICI, DANIŞMANLIK FİRMASI’na ait internet sitesinde sözleşme konusu ürün/eğitim/hizmetin içeriği, satış fiyatı ve ödeme şekli ile ilgili ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

10.2. Sözleşme konusu her bir ürün/eğitim/hizmet, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ALICI’ya veya ALICI’NIN belirttiği kişiye verilir. Bu süre içinde ürün/eğitim/hizmetin ALICI’ya verilmemesi durumunda, ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.

 

10.3.DANIŞMANLIK FİRMASI, Sözleşme konusu  ürün/eğitim/hizmeti eksiksiz, belirtilen içeriğe uygun vermeyi, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

10.4. DANIŞMANLIK FİRMASI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir  ürün/eğitim/hizmet sunabilir.

 

10.5. DANIŞMANLIK FİRMASI, danışmanlık hizmetinin konusu olan ürün/eğitim veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Tüketici’ye bildirir. Ödemiş olduğu bedel ve borç altına sokan tüm belgeleri 14 gün içinde ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 

 

10.6. ALICI, Sözleşme konusu danışmanlık hizmetinin işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu hizmet bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, DANIŞMANLIK FİRMASI’nın sözleşme konusu hizmeti teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

10.7. DANIŞMANLIK FİRMASI’NIN, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle DANIŞMANLIK FİRMASI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

 

10.8. ALICI, DANIŞMANLIK FİRMASI’na ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, DANIŞMANLIK FİRMASI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, DANIŞMANLIK FİRMASI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

 

10.9. ALICI, DANIŞMANLIK FİRMASI’na ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.

 

10.10. ALICI, DANIŞMANLIK FİRMASI’na ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

 

10.11. DANIŞMANLIK FİRMASI’na ait internet sitesinin üzerinden, DANIŞMANLIK FİRMASI’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

 

10.12. İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, DANIŞMANLIK FİRMASI’nı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, DANIŞMANLIK FİRMASI’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

 

 1. İPTALİN ALICI TARAFINDAN TALEP EDİLMESİ  

 

11.1 Bir ürün/eğitim/hizmete kayıt yaptırıldığında alıcı için bir kontenjan ayrılır. Eğitimi verecek kişiye de katılacak kişi sayısının taahhüdü yapılır. Bu sebeple kayıt yaptırılan ürün/eğitim/hizmetin geri ödemesi gerçekleştirilemez. Bununla birlikte alıcı, aldığı eğitimi başka bir eğitim ile değiştirme veya erteleme olanağına sahiptir.

 

12.EĞİTİMİN FİRMA TARAFINDAN İPTAL EDİLMESİ

12.1. DANIŞMANLIK FİRMASI, planladığı eğitimleri iptal/erteleme/değişiklik hakkını ALICIYA program başlangıç tarihinden 5 gün öncesinde bildirimde bulunmak koşulu ile saklı tutar.

12.2. Ürün/eğitim/hizmetin DANIŞMANLIK FİRMASI tarafından iptal edilmesi halinde ödemenin tamamı iade edilir. 

 1. ALICININ İPTAL BİLDİRİMİNİ YAPACAĞI İLETİŞİM BİLGİLERİ:

 

ŞİRKET:  PSG EĞİTİM VE KARİYER DANIŞMANLIĞI LTD. ŞTİ

E-POSTA: info@psg.com.tr / info@psg-caps.com

TEL: +90 216 514 98 07

 

 1. İPTAL HAKKININ SÜRESİ:

 

14.1. Alıcının aldığı eğitimi başka bir eğitim ile değiştirme veya aynı eğitimi erteleme hakkı, programın başlama tarihinden en geç 5 iş günü öncesinde yazılı olarak bildirmesi ile mümkündür. 

 

14.2. Alıcının kendisi eğitime katılamayacağı durumda haklarını, programın son başvuru tarihine, kadar bir başka katılımcıya devredebilir. Devrettiği kişi ürün/eğitim/hizmete katılmadan önce eğitimin verimli geçmesi için yapması gerekenleri yapacağını taahhüt eder.

 

 

 1. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

 

15.1. ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı DANIŞMANLIK FİRMASI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder. 

 

 1. YETKİLİ MAHKEME

 

İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazlar, aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılacaktır. 

 

 1. YÜRÜRLÜK

ALICI, Site üzerinden verdiği ürün/eğitim/hizmete ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. DANIŞMANLIK FİRMASI, satışın gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür. 

 

DANIŞMANLIK FİRMASI: PSG EĞİTİM VE KARİYER DANIŞMANLIĞI LTD. ŞTİ

ALICI:

TARİH: