TÜKETİCİ HAKLARI İPTAL İADE KOŞULLARI

 

GENEL:

 

 1. Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda eğitim/hizmet satın aldığınız takdirde, size sunulan mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.

 

 1. Alıcılar, satın aldıkları eğitim/hizmetin satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir. 

 

SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE: 

 

 1. Alıcı, banka kayıtlarında iptal ederse, Danışmanlık Firması’nın hizmet teslim yükümlülüğü sona erer.

 

KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER: 

 

 1. Hizmet verildikten sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve verilen hizmetin bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Danışmanlık Firması’na ödenmez ise, Alıcı, sözleşme konusu hizmet bedelini 3 gün içerisinde Danışmanlık Firması’na HAVALE/ EFT yöntemi ile ödemek zorundadır.

 

ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE HİZMET SÜRESİNDE VERİLEMEZ İSE: 

 

 1. Danışmanlık Firması’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve hizmet süresinde verilemez ise, durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, hizmetin iptalini, hizmetin benzeri ile değiştirilmesini, hakkının başka birisine devredilmesini veya engel ortadan kalkana dek hizmetin ertelenmesini talep edebilir. Alıcı eğitimi/hizmeti satın almayı iptal ederse; ödemeyi havale-EFT ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 gün içinde kendisine bu ücret ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır. 

 

İPTALİN ALICI TARAFINDAN TALEP EDİLMESİ  

 

Ücret ödenip çalışma planı yapıldıktan sonra şartlara uymama ve iptal etme durumundaki kural ve prensipler aşağıdaki gibidir:

 

EĞİTİM VE ATÖLYELER

 

 1. Web sitesinde tarihi belirli olan eğitim ve atölyelerde, alıcının eğitime katılamayacağı durumlarda iptal şartları şu şekildedir.

 

Eğitim tarihine 30 gün kala:  Eğitim bedelinin %15’i kesilerek ücret iadesi yapılır.
29-15 Gün: -Para iadesi yapılmaz.

-Alıcı, hakkını başkasına devredebilir.

-İleri tarihte düzenlenen aynı programa katılabilir.

-Aynı değerde başka bir programa katılabilir fakat yeni alınan program ücreti daha düşük ise aradaki ücret farkı iade edilmez.

14-7 Gün: -Para iadesi yapılmaz.

-Alıcı, hakkını başkasına devredemez.

-İleri tarihte düzenlenen aynı programa katılabilir.

-Anket linki gönderildiyse başka programa geçiş yapamaz.

-Anket linki gönderilmediyse aynı değerde başka bir programa katılabilir fakat yeni alınan program ücreti daha düşük ise aradaki ücret farkı iade edilmez.

6-1 Gün: -Para iadesi yapılmaz.

-Alıcı, hakkını başkasına devredemez.

-İleri tarihte düzenlenen aynı programa katılamaz.

 

 

 

PSG-CAPS BİRE BİR DANIŞMANLIK-MENTÖRLÜK HİZMETLERİ

 

 1. Alıcı, anket uygulama linkleri gönderilmeden önce iptal talep eder ise bir danışmanlık saati ücreti Danışmanlık Firması tarafından kesilir. Geriye kalan ücret 1 yıl açık hak olarak tutulur ya da alıcının belirlediği bir kişiye devredilebilir.

 

7.1. Alıcının programı kapsamında aldığı her anket için Danışmanlık Firması anket linki oluşturur ve anket kredisi (ücreti) kullanır.

Anket linki oluşturulup gönderildikten sonra iptalin talep edilmesi durumunda alınan hizmete göre şartlar değişiklik gösterir:

 

TurQuest-1 Danışmanlığı: Ücret iadesi yapılmaz.

Alıcı hakkını başka bir kişiye devredemez.

TurQuest-2 ve Aile Danışmanlığı: Alıcıdan TurQuest-1 Danışmanlığı ücreti alınır. Geriye kalan ücret (seans ücreti) 1 yıl açık hak olarak tutulur ya da alıcının belirlediği bir kişiye devredilebilir.
CAPS Modül ve Anketlerinin Uygulandığı Programlar: Bir danışmanlık saati ücreti Danışmanlık Firması tarafından kesilir. Geriye kalan ücret 1 yıl açık hak olarak tutulur ya da alıcının belirlediği bir kişiye devredilebilir.

 

 

7.2. Danışman/Mentor ile alıcı arasında anketleri tamamlama süresi belirlenir. Anketin tamamlanmaması durumunda Danışmanlık Firması hatırlatma mail/mesajları gönderir. ALICI, hatırlatmalara rağmen anketi tamamlamıyorsa İPTALİN ALICI TARAFINDAN TALEP EDİLMESİ maddesi şartları uygulamaya konulur.

 

7.3. Satın alma işleminin yapılmasından sonra seans tarihleri karşılıklı anlaşma ile belirlenir. alıcının görüşme seanslarına, sebep göstermeden katılmaması durumunda seans ücreti kesilir. Bu durum ikinci kez tekrarlandığında İPTALİN ALICI TARAFINDAN TALEP EDİLMESİ maddesi şartları uygulamaya konulur.

 

7.4. Alıcının iptal bildirimini yapacağı iletişim bilgileri yukarıdadır.

 

 

EĞİTİMİN FİRMA TARAFINDAN İPTAL EDİLMESİ

 1. Danışmanlık Firması, planladığı eğitimleri iptal/erteleme/değişiklik hakkını alıcıya program başlangıç tarihinden 10 gün öncesinde bildirimde bulunmak koşulu ile saklı tutar.
 2. Eğitim/hizmetin Danışmanlık Firması tarafından iptal edilmesi halinde 14 gün içinde toplam bedeli Alıcı’ya iade edilmek zorundadır.  

ALICININ İPTAL BİLDİRİMİNİ YAPACAĞI İLETİŞİM BİLGİLERİ:

 

ŞİRKET:  PSG EĞİTİM VE KARİYER DANIŞMANLIĞI LTD. ŞTİ

E-POSTA: egitim@psg-caps.com, muhasebe@psg-caps.com

TEL: +90 216 514 98 07

 

 TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

 

 1. Alıcı, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini alıcıdan talep edebilir ve her koşulda alıcının borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı DANIŞMANLIK FİRMASI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder. 

 

ÖDEME 

 

 1. Ödeme banka Havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi) yolu ile, TR67 0006 4000 0011 2030 1273 23  İŞ Bankası hesabımıza (TL) yapılabilir.

 

 1. Site üzerinden kredi kartları ile, her türlü kredi kartına online tek ödeme ya da online taksit imkânlarından yararlanılabilir. Online ödemelerde satın alım sonunda kredi kartından tutar çekim işlemi gerçekleşecektir.