TurQuest Kariyer ve Meslek Tercih Envanteri ve Bilişsel Beceriler Testi Uygulayıcı Eğitimi

Kimler Katılabilir: Psikolojik danışman ve rehberler, psikologlar, kariyer danışmanları, koç ve mentorler, öğretmenler, ilgili bölümlerin 3.- 4. sınıf öğrencileri ve yeni mezunları, yüksek lisans öğrencileri

Eğitimin Amacı: 

Kariyer planlaması yapılırken öğrencileri kişilik kalıplarına hapseden, “Senin kişiliğin şudur. Bu kişilikteki insanların yapabileceği meslekler bunlardır” bakış açısını sunan envanterlerden ziyade, öğrencilerin ilgilerini, genel uyumunu temel alan ve bilişsel becerileri değerlendiren ölçekler kullanılmalıdır. Bu bakış açısı ile TurQuest’in lise öğrencilerine kariyer planlama programları sunan tüm profesyonellerce kullanılan bir anket olmasını hedefliyoruz. Gençlerin kariyer yolculuklarına donanımlı başlamaları için profesyonelleri kariyer planlamasında öne çıkan etkili araçlarla destekliyoruz.

 

Bireysel ve Mesleki Gelişim Kazanımlarınız

  • Kariyer eğitimi ve rehberliğine artan ihtiyacı karşılamaya yönelik bilgi ve becerinizi arttırırsınız.
  • Mesleki gelişiminizi desteklersiniz.
  • TurQuest raporu ve eylem planı desteğinde danışanlarınıza/ öğrencilerinize somut adımlar ile rehberlik edersiniz.
  • Satış öncesinde ve sonrasında PSG-CAPS ekibinden destek alırsınız.

Öğrenci Kazanımları

  • 30-40 sayfalık rapor ile ilgileri doğrultusunda kendilerine uygun üniversite bölümü, meslekler ve kariyer alanlarını öğrenirler.
  • Kariyer alanlarının ve mesleklerin gerekliliklerine dair farkındalık kazanırlar.
  • Sizin rehberliğiniz ile somut veriler üzerine kariyerlerini planlarlar.
  • Kariyer planlamasına multi-disipliner bakış açısı kazanırlar. (Tıp ve mühendisliğin kesiştiği biyomedikal kariyer alanı gibi.)
  • Gelecek ile ilgili zihinlerinde netlik kazanarak kaygı seviyelerini düşürürler.