TurQuest-2 Kariyer ve Meslek Tercih Danışmanlığı

 5.125,00

Kimler Katılabilir?: 9-10-11-12. sınıf öğrencileri katılabilir.

Süre: Danışmanlık süresi toplam 240 dakika ve 2-3 seanstır. 1 seans aile ile gerçekleştirilir.

Uygulama Yeri: Yüz Yüze veya Zoom ile

Uygulanan Envanterler: Başlarken, TurQuest Kariyer ve Meslek Tercih Anketi, Bilişsel Beceriler ve Yetenek Testi

TurQuest 1 Danışmanlık Hizmeti ile benzer içerikte olup kariyer kararını etkileyen içsel ve dışsal faktörleri ele alan bu program, zaman baskısı duymayan ve seçimlerinde esnek olma şansına sahip öğrenciler için daha fazla katma değer yaratır. İngiltere’de yüz binlerce öğrenciye uygulanmış ve Türkiye’ye uyarlanmış 300 soruluk ilgi, 280 soruluk yetenek testi ile öğrenciler, ilgileri ve yeteneklerine uygun meslekleri ve üniversite bölümlerini öğrenirler. Farklı sektörleri, sektör değerlerini ve öne çıkan özelliklerini araştırırlar. Uzamsal (2D), şekil-uzay (3D), sözel, sayısal, soyut muhakeme, hızlı ve doğru çalışma ve aritmetik hesaplama olmak üzere yedi farklı alandaki yeteneklerini ve geliştirmek istediği becerileri değerlendirirler. Mesleklerin kendilerine uyumunu rapordaki mini anketler ile değerlendirip eylem planı oluştururlar.

TurQuest Kariyer ve Meslek Tercih Envanteri Tanıtım Videoları

Kazanımlar:

  • Öğrenci, başarı, mutluluk tanımları ve yaşam, kariyer değerleri üzerine düşünür.
  • TurQuest Raporunda verilen kariyer alanları, meslekler ve üniversite bölümlerinden kendine uygun olanların listesini oluşturur.
  • Rapordaki öneriler doğrultusunda öğrenci henüz yapmadıysa, lisede alan ve IB ders seçimlerini yapar.
  • Yeteneklerini, güçlü ve geliştirmesi gereken becerilerini (Aptitude), hangi mesleklerde hangi becerilerin gerekli olduğunu öğrenir.
  • Farkında olmadığı ilgilerini fark eder ve bu ilgileri meslekler/ kariyerler ile eşleştirir.
  • TurQuest ile öğrenci, sadece mesleğe duyulan ilginin bir mesleği mutluluk ile yapmak için yeterli olmayacağını, o mesleğin alt gerekliliklerine de ilgi duyması gerektiğini öğrenir. Örneğin, moda tasarımına ilgisi %100 iken, bu alanda kullanılan bilgisayar teknolojilerine veya ticarete ilgisi olmadığı için moda tasarımı ile uyumu %50’lere düşebilir. Bu bilgiye planlama aşamasında sahip olmak, gereken önlemleri almak ve uzun vadede yaşanabilecek hayal kırıklığını önlemek için önemlidir.
  • Sektörler, sektör içi yapılanma (yönetici, uzman, idari personel vb.) ve sektör değerleri üzerine çalışır.
  • Multidisipliner bakış açısı ile farklı çift anadal, yandal vb. opsiyonları değerlendirir.
  • Araştırma yapacağı ve destek alacağı konuları netleştirir.
  • Farklı kariyer alanlarının bir araya gelerek oluşturduğu meslekleri öğrenir (Örneğin, tıp ve mühendislik alanlarının birleşmesi ile ortaya çıkan biyomedikal mühendisliği gibi).
  • Raporuna, ilgileriyle eşleşen kariyer ve meslek alanlarına hayat boyu erişebileceği online interaktif bir platforma sahip olur.

Gelecek Eğitimler

Gençler için Bire Bir Gelişim Serisi

 5.900,00

Gençler için Bire Bir Gelişim Serisi

 5.900,00

Lise Öğretmenleri

Gençler için Bire Bir Gelişim Serisi

 2.835,00

Gençler için Bire Bir Gelişim Serisi

 1.920,00

Gençler için Bire Bir Gelişim Serisi

 1.920,00

Gençler için Bire Bir Gelişim Serisi

 0,00

Gençler için Bire Bir Gelişim Serisi

 405,00