Ortaöğretimde Kariyer Eğitimi ve Rehberliği Sertifika Programı

Eğitime Kimler Katılabilir?
Psikolojik Danışman ve Rehberler, Psikologlar, Sınıf Rehber Öğretmenleri, Kariyer Danışmanları

Eğitim Tarihi:
1.Program: 2-3-9-10-16 Ekim 2021
2. Program: 15-16-18-19 Kasım, 4 Aralık 2021
3. Program: 24-25-27-28 Ocak, 12 Şubat 2022
4. Program: 4-5-7-8-16 Nisan 2022

Örgün Eğitim Süresi:
5 Gün (45 saat teori, 15 saat uygulama)

Eğitim Ücreti:
Örgün Eğitim: 3950 TL +KDV (%8).
Canlı Online: 3950 TL +KDV (%8).

Opsiyonel 1 Günlük TurQuest Kariyer ve Meslek Tercih Envanteri & Bilişsel Beceriler Testi Uygulayıcı Eğitimi
1.Program: 17 Ekim 2021
2. Program: 5 Aralık 2021
3. Program: 13 Şubat 2022
4. Program: 17 Nisan 2022

Eğitim Ücreti: 790 TL + (%8) KDV

Eğitim Yeri:
Yıldız Teknik Üniversitesi, Yıldız Beşiktaş İstanbul

PSG-CAPS Kaydı için Tıklayın

Eğitimin Amacı

Eğitimde yaşanan paradigma değişimini anlayarak büyük resmi görmek. Öğrencinin kişisel gelişimini merkeze alarak, kariyer eğitimi ve rehberliği alanında yapılan bilimsel araştırmaların ve modellerin sınıf içi uygulamalarını öğrenmek.

Eğitimin Detayları:

 • Eğitimin sonunda proje ve sunum yapılacaktır.
 • Eğitime %80 devam zorunluluğu bulunmaktadır. Eğitim süresi sonunda eğitime %80 oranında katılım sağlayan ve proje ile sunumundan en az 80 puan alan katılımcılar Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlük onaylı sertifika belgesi alacaklardır.
 • Eğitim sonunda yapılacak olan proje ve sunumdan 100 üzerinden 80’den daha az puan alan, ancak programın yüzde 80 devam koşulunu yerine getirmiş olan katılımcılara katılım belgesi verilecektir.
 • Her bir eğitim en az 10 kişiden oluşmaktadır.
 • Eğitim saatleri: 09.00-17.15 arasındadır.

Sertifika Programına katılanlar 2 günlük TurQuest Kariyer ve Meslek Tercih Envanteri & Bilişsel Beceriler Testi Uygulayıcı Eğitimi 1 günde tamamlayabilirler.

TurQuest Envanteri ve Bilişsel Beceriler Testi Nedir? 

 • TurQuest Kariyer ve Meslek Tercih Envanteri 300 soruluk anket ile ilgileri ölçer. Sorular kültürden bağımsızdır.
 • İngiltere’de geliştirilmiş, yüz binlerce öğrenciye uygulanmış envanter, Türkiye eğitim sistemine adapte edilmiştir.
 • Bilişsel Beceriler ve Yetenek Testi, 280 soruluk sözel, sayısal, soyut ve uzamsal muhakeme, aritmetik hesaplama ile hızlı ve doğru çalışma bölümlerini içerir. Sonuçlar, TurQuest ile tespit edilen kariyer alanlarıyla ilişkilendirilir.
 • Öğrenci kendisini geçmişte etkilendiği insanlar ve olaylar kapsamında ele alır; ailesi ve diğer yakınları gözünden kendini değerlendirir.
 • Uygun mesleklerin sektörler ve sektör içi yapılanma ile ilişkisini anlar.
 • Eğitimini, kendine uygun kariyer alanlarını göz önünde bulundurarak lisans, lisansüstü ve multidisipliner bir yaklaşımla planlama şansına sahip olur.
 • 30-40 sayfa olan çalışma raporu İngilizcedir. Raporla birlikte öğrenciye eylem planı da verilir.

Modül 1: Tutum ve Davranışların Alt Dinamikleri

İdeal benlik, gerçek benlik ve olması gereken benlik nedir? Kariyer kararı verme ile ilişkisi nedir? Bireyi birey yapan dinamikler nelerdir? Bu dinamikler kararlarımızı nasıl etkiler ve onları nasıl yönetebiliriz? İnsanı anlamak için kritik olan kavramlar (insanı oluşturan alt dinamikler) derinlemesine irdelenir. Katılımcılar, bu kavramların kariyer kararına etkisini fark eder. Kavramları sınıf içinde nasıl kullanabileceklerini yapılan aktiviteler aracılığı ile öğrenir.

Modül 2: Beynimizi Anlamak

Beynimizin yapısı ve işlevi nasıldır? Bu bölümlerin duygu, düşünce, davranış ve tutumlarımıza etkileri nelerdir? Ergenlik dönemindeki bireylerin kariyer kararlarına nörobilim perspektifinden bakılır. Öğrencilerin kararlarını etkileyen dinamiklerin beyin ile ilişkisi ve bu bilgilerin öğrencilere nasıl aktarılabileceği öğrenilir.

Modül 3: Öğrenmeyi Öğrenmek

Öğrenme derinliği nedir? Algılarımız öğrenme sürecimizi nasıl etkiler? Farkındalık bir öğrenme midir? Bilişsel ve duyuşsal öğrenme nedir? Bilgi ile karşılaşılmasından, kişinin kendisinde ve çevresinde fark yaratmasına kadar olan süreç, merak ve öğrenme, doğru soru sorma aşamaları irdelenir. Ezberden yapılan mutluluk ve başarı tanımları sorgulanır; öğrenme ile ilişkisi ele alınır.

Modül 4: Zihin Yapıları ve Nöroplastisite

Sınırlayıcı ve gelişimci zihin yapıları nedir? Öğrenciler gelişimci zihin yapısına nasıl sahip olabilirler? Nöroplastisite nedir? İç-dış kontrol odağı nedir? Öğrencilerin iç kontrol odaklı olmaları nasıl sağlanabilir? Zihin yapıları, kontrol odağı kavramlarının nöroplastisite ile olan ilişkisi irdelenerek beyin ile bağlantısı kurulur. Öğrencilerin sınırlayıcı inançlarının ve sorumluluk almalarının kariyer kararına olan etkisi incelenir. Kariyer rehberliği alanında yapılabilecek uygulamalar tartışılır.

Modül 5: Kariyer Eğitimi ve Rehberliğinde Uluslararası Standartlar

Kariyer kuramları ve tarihçesi nedir? Son dönem kuramları ve güncel modeller nelerdir? Kariyer rehberliğinde uluslararası standartlar nelerdir? Kariyer kuramlarının tarihsel gelişimi, geçmişten günümüze paradigma değişimi çerçevesinde anlatılır. Son dönem kuramları ve güncel modeller detaylandırılır. Katılımcılar, zamanın ruhu ile kuramların ilişkisini kurar. Kariyer rehberliği konusunda uluslararası standartlara bakılır.

Modül 6: Kariyer Planlaması ve Yapılandırmasında Öne Çıkan Boyutlar ve Beceriler

Kariyer karar sürecinde ilgisiz ve meraksız olma hangi yaşam ve kariyer problemi ile sonuçlanır? Öne çıkan beceriler nelerdir? Psikolojik dayanıklılık ve kariyer kararı arasındaki ilişki nedir? Değerlerin yaşamda ve kariyer kararındaki önemi nedir? Kariyer karar sürecine bütüncül bakış açısı kazandırılır, büyük resimdeki küçük detayların önemi vurgulanır. Bireylerin yaşamda ve kariyer kararında kazanması gereken temel beceriler üzerinde durulur. Değerlerin kariyer kararındaki önemi ile öğrencilerde değer belirleme çalışmalarının nasıl yapılacağı ele alınır.

Modül 7: Uygulamalı Grup Projesi

Alandaki mevcut uygulamaları biliyor muyum? Meslektaşlarımdan öğreniyor muyum? Öğrendiklerimi paylaşıyor muyum? Katılımcılar, programdan ve birbirlerinden öğrendiklerini uygulayacakları ve yaratıcılıklarını kullanacakları bireysel ya da grup projesi ile değerlendirilir.

TurQuest Kariyer ve Meslek Tercih Envanteri & Bilişsel Beceriler Testi

Lise öğrencilerinin ilgileri ve yetenek (bilişsel becerileri) nelerdir? İlgi duydukları kariyer alanlarının gereklilikleri nelerdir? Yaşam ve kariyer değerleri hangi sektörler ile uyumludur? İlgilerinin gerçekçiliğini nasıl test edebilirler? Kendilerine uygun kariyer alanlarını seçmeleri nasıl desteklenir?

Sertifika Programına katılanlar 2 günlük TurQuest Kariyer ve Meslek Tercih Envanteri & Bilişsel Beceriler Testi Uygulayıcı Eğitimi 1 günde tamamlayabilirler.

Program Ekibi

Eğitmenden:Tüm dünyada eğitim alanında yaşanan paradigma değişimi Türkiye’de MEB’in “Yeni Ortaöğretim Tasarımı” ile ifade edilmeye başlanmıştır. Kariyer eğitimi, rehberliği ve kişisel gelişim alanlarındaki önerilen uygulamalar paradigma değişiminin eğitimdeki somut karşılığıdır. Bu kapsamda, öğretmenlerin bilimsel temelli, uygulamaya yönelik eğitimi ihtiyacı artmıştır. Sertifika programımız bu ihtiyacı karşılamak amacı ile oluşturulmuştur.Püren Savaş Gedikoğlu, MBA

Paylaşılan en kıymetli şeyin bilgi olduğuna, ayrıca her yeni bilginin ulaştığı zihinlerde daha önce hiç almadığı bir formu aldığına, yani bilginin insanın biricikliğinden getirdiği farkla zenginleştiğine inanıyorum. Mentörlük yaklaşımım, ne öğreteceğimden ziyade, bilgi ve tecrübenin birlikte nasıl yaratılacağı sürecine odaklanıyor. Sonuca değil, sürece odaklanmak…İsteyen herkesin, istediği her şeyi başarabileceğine inanıyorum. Açıklık, samimiyet, şefkat, saygı, sorumluluk ve gelişim en temel değerlerim.Aşağıda kısaca yaptıklarımı anlattım ancak yaptıklarımdan ziyade yapmak istediklerimin önemli olduğuna inanıyorumİlk ve orta öğrenimimi doğduğum şehir Adana’da tamamladım. Liseyi yatılı olarak İstanbul’da okudum. 1986 yılında, Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi İngilizce Bölümü’nden, 1987 yılında İstanbul Üniversitesi, İşletme İktisadı Enstitüsü’den mezun oldum. 1987-1989 yılları arasında Kabataş Erkek Lisesi’nde İngilizce öğretmenliği yaparken İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde Pazarlama Master programına devam ettim.1989’da PSG Eğitim’i kurdum, gençler ve ailelerine yurtdışı eğitim planlamasında destek oldum. 1992 yılında Türkiye’den seçilen 3 iş insanından biri olarak Cochran Fellowship programı ile Amerika’ya gittim. Farklı sektörlerdeki iş tecrübelerimden sonra 2002 yılında ailemle İngiltere’ye taşınıp, 2003’de Southampton Üniversitesi Executive MBA’den mezun oldum ve aynı üniversitede eğitim ve öğretim süreçlerinin iyileştirilmesi ile ilgili birçok projeyi yönettim. İngiltere’de öğretmenlik, lise ve kolejlerde yönetim kurulu üyelikleri yaptım. CELTA (Cambridge Üniversitesi İngilizce Öğretme Yetkinlik Sertifikası), Okullarda Kariyer Rehberliği, Transaksiyonel Analiz, Grup Fasilitasyonu, İnsan Davranışında İşlevsel Akıcılık gibi insan gelişimini merkeze alan konularda çok sayıda eğitim programına katıldım. Gençlerin hayatı anlaması ve anlamlandırması için eğitim programları ve projeler üzerinde çalışmaktayım.Bir birey olarak nasıl geliştiklerini merakla izlediğim, birlikte olmaktan keyif aldığım ve onlardan çok şey öğrendiğim 2 kızım var.

Eğitim materyallerimizi ve metodolojimizi soyut kavramlardan somut modellere ve aktivitelere dönüştürdük.Esra Yılmaz Psikolojik Danışman & Aile Danışmanı

Marmara Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümü ile Sosyoloji (İngilizce) yandalını ve Almanya’da University of Münster’de okudum. Lisans eğitimimden sonra Aile Danışmanlığı programını tamamladım. Şuanda Varoluşçu Analiz ve Logoterapi eğitimine devam etmekteyim.Gerçek yaşam dinamiklerini bilimsel araştırmalar ışığında ele alarak duygu, düşünce, tutum ve davranışların altında yatan nedenleri anlamak ve hayatı anlamlandırmak beni her daim heyecanlandıyor. Varoluşunda anlamlar bulan kişilerin diğer insanlara göre hayattan daha fazla doyum sağlayacağına inanıyorum. Bu yüzden herkesin kendi anlam kaynaklarını bulmasını ve farkındalık ile bu anlam kaynakları doğrultusunda yaşamlarını şekillendirmelerine destek olmayı amaçlıyorum.

Büyük resimdeki küçük detayların önemini bilerek yapılandırdığımız eğitim programımızda interaktif çalışmaları önceliklendirdik.Bilgesu Başkurt Uzman Psikolojik Danışman 

Yıldız Teknik Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik anabilim dalında lisans ve yüksek lisans eğitimimi tamamladım. Bireylerin kişisel ve kariyer hayatlarında, en iyi ve en başarılı olmaya çalışırken mutsuz olduklarını ve yetersizlik duyguları yaşadıklarını fark ettim. Bu sebeple yüksek lisans tezimde mükemmeliyetçilik, olumsuz değerlendirilme korkusu ve yetersizlik duyguları üzerinde araştırma yaparak benzer sonuçlara ulaştım. Bu süreçte Akılcı Duygu Davranışçı terapi eğitimi tamamladım.İnsanların olayları algılama ve düşünme süreçlerini, karar verme mekanizmalarını ve davranışların altında yatan nedenleri anlamaya çalışmak temel motivasyon kaynaklarımdan biri… Bu soruların cevaplarını insanlar ile paylaşıp, iyi oluşlarına destek vermeyi amaçlıyorum.

Gelecek Eğitimler

Gençler için Bire Bir Gelişim Serisi

CAPS Kariyer ve Farkındalık Atölyesi 8-9 Nisan 2023

 5.900,00

Gençler için Bire Bir Gelişim Serisi

CAPS Kariyer ve Farkındalık Atölyesi 18-19 Mart 2023

 5.900,00

Gençler için Bire Bir Gelişim Serisi

Kariyer Planlamasına 
Zihinsel Hazırlık

 2.835,00

Gençler için Bire Bir Gelişim Serisi

Karar Verme Stilleri

 1.920,00

Gençler için Bire Bir Gelişim Serisi

Sorumluluk Alarak 
Özgüven Geliştirme

 1.920,00

Gençler için Bire Bir Gelişim Serisi

Ücretsiz Konsültasyon Seansı

 0,00

Gençler için Bire Bir Gelişim Serisi

Mentorum ile Tanışıyorum

 405,00