Eğitim ve Öğretimde Beyni Anlamanın Önemi

Kimler Katılabilir: Lise öğretmenleri
Eğitim Süresi: Bir Gün
Eğitim Yeri: Covid-19 pandemisi nedeniyle tüm eğitimlerimiz online olarak yapılır.
Kurum ve okullar için hizmet içi eğitim olarak düzenlenebilir.

Eğitim ücreti ve tarihi için lütfen egitim@psg-caps.com e-posta adresinden bizimle iletişime geçiniz. 

Atölye Amaçları:

İnsanı tanıyıp kendini anlayan ve sağlıklı kararlar alabilen gençler yetiştirmek, ergen beynini anlamaktan ve onlara anlatmaktan geçer. Ergenlerin kararlarını farkında olmadan etkileyen içgüdü, ihtiyaç, duygu, inanç, değer gibi enerji kaynaklarının yaşamdaki somut karşılıklarına bakılması gerekir. Eğitimimizde yaşamı etkili yönetmek için gerekli olan ve frontal beynin fonksiyonları içerisinde yer alan karar verme, kritik düşünme ve problem çözme becerilerinin öğrenilebildiğini ele alıyoruz.
Bu becerilerin eğitim-öğretime nasıl entegre edilebileceği, bu farkındalığın öğrencilere nasıl aktarabileceği ile ilgili öneriler veriyoruz.

Eğitim Kazanımları:

Beyni Anlamak:Ergen Beyninin Farkları

Beynin sürüngen, frontal, parietal ve limbik sistem bölümleri irdelenir. Yetişkin ve ergen beyni arasındaki farklar değerlendirilerek ergen beyninin gelişmekte olan yapısı incelenir. Ergenlerin neden diğer yaş gruplarından daha farklı hissettiği, düşündüğü ve davrandığı anlaşılır.

Esnek Beyin: Nöroplastisite

Beynin doğuştan getirilen sabit bir yapıya sahip olmadığı, öğrenme ve beceri kazanmak ile yaşam boyu şekil değiştirdiği örneklerle ele alınır.

Problem Çözme ve  Karar Verme Becerilerinin Beyindeki Karşılığı

Problem çözme ve karar verme doğuştan getirilen bir yetenek değil, öğrenilen bir beceri olduğu tartışılır.

Kritik Düşünebilme Becerisinin Beyin İle İlişkisi

Bilinçli ve farkında olarak uygun karar vermek için kritik düşünme becerisinin önemi fark edilir.

Beynin İşleyişini Anlamanın Öğrenciler Üzerindeki Olumlu Etkisi

Öğrencilere aktarılacak bilginin onlarda yaratacağı farkındalık ve gücün etkisi incelenir.

Bilimsel Araştırmalardan Sınıf içi Etkinliklere

Eğitimde ele alınan konuların öğrencilere nasıl aktarılacağı ile ilgili etkinlikler paylaşılır.

Program Ekibi

Püren Savaş Gedikoğlu- Eğitim ve Kariyer Danışmanı

Paylaşılan en kıymetli şeyin bilgi olduğuna, ayrıca her yeni bilginin ulaştığı zihinlerde daha önce hiç almadığı bir formu aldığına, yani bilginin insanın biricikliğinden getirdiği farkla zenginleştiğine inanıyorum. Mentörlük yaklaşımım, ne öğreteceğimden ziyade, bilgi ve tecrübenin birlikte nasıl yaratılacağı sürecine odaklanıyor. Sonuca değil, sürece odaklanmak…
İsteyen herkesin, istediği her şeyi başarabileceğine inanıyorum. Açıklık, samimiyet, şefkat, saygı, sorumluluk ve gelişim en temel değerlerim.

Aşağıda kısaca yaptıklarımı anlattım ancak yaptıklarımdan ziyade yapmak istediklerimin önemli olduğuna inanıyorum.
İlk ve orta öğrenimimi doğduğum şehir Adana’da tamamladım. Liseyi yatılı olarak İstanbul’da okudum. 1986 yılında, Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi İngilizce Bölümü’nden, 1987 yılında İstanbul Üniversitesi, İşletme İktisadı Enstitüsü’den mezun oldum. 1987-1989 yılları arasında Kabataş Erkek Lisesi’nde İngilizce öğretmenliği yaparken İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde Pazarlama Master programına devam ettim.
1989’da PSG Eğitim’i kurdum, gençler ve ailelerine yurtdışı eğitim planlamasında destek oldum. 1992 yılında Türkiye’den seçilen 3 iş insanından biri olarak Cochran Fellowship programı ile Amerika’ya gittim. Farklı sektörlerdeki iş tecrübelerimden sonra 2002 yılında ailemle İngiltere’ye taşınıp, 2003’de Southampton Üniversitesi Executive MBA’den mezun oldum ve aynı üniversitede eğitim ve öğretim süreçlerinin iyileştirilmesi ile ilgili birçok projeyi yönettim. İngiltere’de öğretmenlik, lise ve kolejlerde yönetim kurulu üyelikleri yaptım. CELTA (Cambridge Üniversitesi İngilizce Öğretme Yetkinlik Sertifikası), Okullarda Kariyer Rehberliği, Transaksiyonel Analiz, Grup Fasilitasyonu, İnsan Davranışında İşlevsel Akıcılık gibi bireyin gelişimini merkeze alan konularda çok sayıda eğitim programına katıldım. Gençleri hayatı anlaması ve anlamlandırması için eğitim programları ve projeler üzerinde çalışmaktayım.
Büyümelerini ve gelişmelerini merakla izlediğim, birlikte olmaktan keyif aldığım ve onlardan çok şey öğrendiğim 2 kızım var.

Esra Yılmaz
Psikolojik Danışman & Aile Danışmanı

Marmara Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümü ile Sosyoloji (İngilizce) yandalını ve Almanya’da University of Münster’de okudum. Lisans eğitimimden sonra Aile Danışmanlığı programını tamamladım. Şuanda Varoluşçu Analiz ve Logoterapi eğitimine devam etmekteyim.

Gerçek yaşam dinamiklerini bilimsel araştırmalar ışığında ele alarak duygu, düşünce, tutum ve davranışların altında yatan nedenleri anlamak ve hayatı anlamlandırmak beni her daim heyecanlandıyor. Varoluşunda anlamlar bulan kişilerin diğer insanlara göre hayattan daha fazla doyum sağlayacağına inanıyorum. Bu yüzden herkesin kendi anlam kaynaklarını bulmasını ve farkındalık ile bu anlam kaynakları doğrultusunda yaşamlarını şekillendirmelerine destek olmayı amaçlıyorum.

Bilgesu Başkurt
Uzman Psikolojik Danışman

Yıldız Teknik Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik anabilim dalında lisans ve yüksek lisans eğitimimi tamamladım. Üniversite öğrencilerin kişisel ve kariyer hayatlarında, en iyi ve en başarılı olmaya çalışırken mutsuz olduklarını ve yetersizlik duyguları yaşadıklarını fark ettim. Bu sebeple yüksek lisans tezimde mükemmeliyetçilik, olumsuz değerlendirilme korkusu ve yetersizlik duyguları üzerinde araştırma yaparak benzer sonuçlara ulaştım. Bu süreçte Akılcı Duygu Davranışçı terapi eğitimi tamamladım.

İnsanların olayları algılama ve düşünme süreçlerini, karar verme mekanizmalarını ve davranışların altında yatan nedenleri anlamaya çalışmak temel motivasyon kaynaklarımdan biri… Bu soruların cevaplarını gençler ile paylaşıp, iyi oluşlarına destek vermeyi amaçlıyorum.

Gençler için Bire Bir Gelişim Serisi

 5.900,00

Gençler için Bire Bir Gelişim Serisi

 5.900,00

Gençler için Bire Bir Gelişim Serisi

 2.835,00

Gençler için Bire Bir Gelişim Serisi

 1.920,00

Gençler için Bire Bir Gelişim Serisi

 1.920,00

Gençler için Bire Bir Gelişim Serisi

 405,00

Gençler için Bire Bir Gelişim Serisi

 1.920,00

Gençler için Bire Bir Gelişim Serisi

 1.920,00