CAPS Kariyer ve Farkındalık Atölyesi 8-9 Nisan 2023

 5.900,00

Kimler Katılabilir?: 9-10-11. sınıf öğrencileri (15-16-17 yaş) katılabilir.

Süre: 8-9 Nisan 2023 10.00-16.00 arasında grup atölyesi, 1 Saat Bire bir Öğrenci Görüşmesi ve 1 saat Bire bir Veli Görüşmesi

Uygulama Yeri: Atölye Ataşehir PSG Eğitim ve Kariyer Eğitim Ofisinde, bireysel görüşmeler ise ofis ya da Zoom ile gerçekleştirilir.

Uygulanan Envanterler: TurQuest Kariyer ve Meslek Tercih Anketi, Bilişsel Beceriler ve Yetenek Testi

Kontenjan: 8 kişidir. Kontenjan dolduğunda kayıt kapatılır.

Son Başvuru Tarihi: 31 Mart 2023

Kariyer ve farkındalık atölyemiz, kariyer planlamasına bilimsel, bütüncül, sistematik bir bakış açısı ile yaklaşır. Öğrenciler, 300 soruluk TurQuest Kariyer ve Meslek Tercih- İlgi Anketi ve 280 soruluk Bilişsel Beceriler testi ile kendilerine uygun meslekleri, üniversite bölümlerini, almaları gereken IB derslerini öğrenirler. Bire bir görüşmelerde 30-40 sayfalık İngilizce rapor uzman mentorler eşliğinde değerlendirilir.

Grup atölyesinde hayat amacı- başarı ve mutluluk tanımları, benlik farkındalığı, davranış ve kararların altındaki bireyi birey yapan kavramlar, nörobilim, kariyer planlamasında öne çıkan değer ve beceriler beyin fırtınaları ve etkinliklerle ele alınır. Gençler, güvenli bir ortamda içsel süreçlerine, hayallerine, beklentilerine, duygularına ve değerlerine daha yakından bakarlar. El kitapçığı ile atölyede ele alınan konuları pekiştirirler.

En nihayetinde kariyer planlama sürecinde somut meslek alternatifleri ile ilerlemek için yol haritasına sahip olurlar. Yaşamda ise hem öz farkındalıklarını arttırıp hem de güçlü bir benliğe sahip olmak ve özgüven geliştirmek için etkili davranışların neler olduğunu öğrenirler. Mottomuzdaki gibi “Anlaşılan ve anlamlandırılan bir yaşam” için adım atarlar.

Detaylar:

 • Ödeme tamamlandıktan sonra TurQuest anket gönderim, anket cevaplama ve öğrenci ile bire bir görüşme süreçleri atölye tarihinden önce gerçekleştirilecektir.
 • Atölye sonrasında organize edilen 1 saatlik veli görüşmesi ile ebeveynler hem TurQuest raporu hem de atölye süreçleri ile ilgili bilgilendirilir.

8 kişilik kontenjan var.

TurQuest Kariyer ve Meslek Tercih Envanteri Tanıtım Videoları

TurQuest Kariyer ve Meslek Tercih ve Bilişsel Beceriler Envanteri Kazanımları

  • TurQuest Raporunda verilen kariyer alanları, meslekler ve üniversite bölümlerinden kendine uygun olanların listesini oluşturur.
  • Rapordaki öneriler doğrultusunda öğrenci henüz yapmadıysa, lisede alan ve IB ders seçimlerini yapar.
  • Yeteneklerini, güçlü ve geliştirmesi gereken becerilerini (Aptitude), hangi mesleklerde hangi becerilerin gerekli olduğunu öğrenir.
  • Farkında olmadığı ilgilerini fark eder ve bu ilgileri meslekler/ kariyerler ile eşleştirir.
  • TurQuest ile öğrenci, sadece mesleğe duyulan ilginin bir mesleği mutluluk ile yapmak için yeterli olmayacağını, o mesleğin alt gerekliliklerine de ilgi duyması gerektiğini öğrenir. Örneğin, moda tasarımına ilgisi %100 iken, bu alanda kullanılan bilgisayar teknolojilerine veya ticarete ilgisi olmadığı için moda tasarımı ile uyumu %50’lere düşebilir. Bu bilgiye planlama aşamasında sahip olmak, gereken önlemleri almak ve uzun vadede yaşanabilecek hayal kırıklığını önlemek için önemlidir.
  • Sektörler, sektör içi yapılanma (yönetici, uzman, idari personel vb.) ve sektör değerleri üzerine çalışır.
  • Multidisipliner bakış açısı ile farklı çift anadal, yandal vb. opsiyonları değerlendirir.
  • Araştırma yapacağı ve destek alacağı konuları netleştirir.
  • Farklı kariyer alanlarının bir araya gelerek oluşturduğu meslekleri öğrenir (Örneğin, tıp ve mühendislik alanlarının birleşmesi ile ortaya çıkan biyomedikal mühendisliği gibi).
  • Raporuna, ilgileriyle eşleşen kariyer ve meslek alanlarına hayat boyu erişebileceği online interaktif bir platforma sahip olur.

Gelecek Eğitimler

Gençler için Bire Bir Gelişim Serisi

 5.900,00

Gençler için Bire Bir Gelişim Serisi

 5.900,00

Lise Öğretmenleri

Gençler için Bire Bir Gelişim Serisi

 2.835,00

Gençler için Bire Bir Gelişim Serisi

 1.920,00

Gençler için Bire Bir Gelişim Serisi

 1.920,00

Gençler için Bire Bir Gelişim Serisi

 0,00

Gençler için Bire Bir Gelişim Serisi

 405,00